Arbetets problem – Scientologi tillämpad i arbetslivet. L. Ron Hubbard. Bridge publication, Inc. Los Angeles, USA 2007 (1974)
Dianetik – hur tanken påverkar kroppen. L.Ron Hubbard. New era publications international ApS. Danmark 2007 (1983).
Dianektik – utvecklandet av en vetenskap. L. Ron Hubbard. Bridge publication, Inc. Los Angeles, USA 2007 (1970)
Scientologi – tankens grunder. L.Ron Hubbard. New era publications international ApS. Danmark 2007 (1999).<<