Samtal om Eskatologi

Intervju med Erling Elgeholm
Av Debora ElgeholmÄmnet för vårt samtal är Europa. Eller mer precist de tidstecken som det skrivs om i bibeln som berör Europa i den “yttersta tiden”.
Det står om många olika händelser i bibeln, tecken om hur världen ska se ut då Jesus ska komma tillbaka. Dels ska det vara naturkatastrofer och svält men även krig. Även Antikrist, eller odjuret som han kallas i uppenbarelseboken, är ett kännetecken på att slutet är nära. Som jag förstår det så ska han vara ledare för den union som ska uppstå. Kan du berätta om hur den unionen kommer att se ut?
Det är ju inte så lätt att veta när de olika tecknen kommer att inträffa. Det vet man inte. Det är som ett alplandskap av profetior i Bibeln som talar om framtiden. Det står  i Uppenbarelseboken 13 om ett rike som leds av de två odjuren, som Johannes beskriver att han såg i sin syn.  Det har man tolkat som att det kommer en världsmakt i Europa, ett återupprättat romarrike.

Är det två odjur?
Ja, det står så i Uppenbarelseboken 13:1-18: “Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. (…) Och jag såg ett annat odjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som liknade ett lamms och det talade som en drake. (…) Och det fick rätt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade. Och det ser till att alla höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.”

Det står att odjuret har tio horn. Har inte det tolkats som att ledaren utväljs av tio länder och därför jämför man med EU?
Jo, det är riktigt. Det finns profetior i Danielsboken som man brukar hänvisa till. Det tiohornade vilddjuret i Dan 7:7 tyder på en kraftfull stormakt. Samma tiodelning av romarriket förutsägs redan i Nebukadnessardrömmens bildstod med de tio tårna.1

I Uppenbarelseboken står det att antikrist kommer att tvinga alla att ha ett märke på handen eller i pannan. Och nu har företaget Verichip2 börjat tillverka och marknadsföra ett chip som man kan inoperera i handen. Chipet kan lagra all information om en person och även användas istället för kontokort. Tror du att det chipet är det märke bibeln pratar om?
Ja, men jag tror att det kommer att utvecklas ändå mer.

Lagring av personuppgifter är en teknik som går att koppla till kontroll över människor. Men vad tjänar egentligen antikrist på att ha kontroll över medborgarna?
Han vill ha total kontroll över alla människor. Ett effektivt sätt är att med ett märke, som gör att ingen kan köpa eller sälja, tvinga alla som vill leva att tillbe Antikrist.

Att chipet innehåller alla personuppgifter låter ju rätt praktiskt. Hur ska man förstå att det är ont, att det är antikrist som kommer att missbruka det?
Det är klart att den tekniska utvecklingen är intressant. Varje teknik är neutral i sig själv. Det är ju beroende av vem som använder den och syftet med den. Jag har läst att det finns ett enormt starkt intresse av ett kontrollsamhälle inom EU. Ett uttryck för det är lagförslaget att lagra all Internettrafik och mobiltelefoni i datasystem.

Men varför får man som kristen inte ta emot märket, trots fördelarna med chipet?
Tekniken med chipet är ju neutral teknik och kommer troligtvis att utvecklas mer i framtiden och användas i många sammanhang. Som jag har förstått märket i samband med tillbedjan av Antikrist så gäller det en religion där Draken, Antikrist och den falske profeten vill härska totalt över alla människor. Märket hör samman med tillbedjan av vilddjuret och hans bild.3

Vad är bilden för något?
Jag vet inte. Men redan nu finns via datorsystem och multimedia möjlighet att följa vad som händer i Jerusalem och i hela världen. Det står om bilden i samband med det andra odjuret, senare kallat den falske profeten:
“Och det fick rätt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade.”4

Behöver antikrist vara en person tror du? Kan det inte vara en ekonomisk stark faktor, ett system, eller själva konsumtions- eller kapitalistsamhället?
Jag tror att Antikrist som Bibeln talar om är en person. Anti kan antingen betyda mot eller i stället för. Antikrist innebär att han skall vara en person som är mot Jesus Kristus och han vill ha människornas tillbedjan genom att i allt försöka likna Jesus Kristus.

Om man ser det som att man tror på kapitalismen om man tror på att nå lycka genom produkter eller en livsstil, så blir det kanske en motsats till religionens tro på en gud som ger mening åt livet.
Jag har ju väldigt svårt att se den tolkningen. Människan är en evighetsvarelse, som är skapad av Gud och därför kan hon inte bli tillfredsställd innan hon får kontakt med Gud.

Som jag förstår det så kommer väl Antikrist att framställa sig själv som god?
Han kommer ju i första skedet vara en som fredstiftar, det är min uppfattning när jag läser bibeln. Han kommer ju att tas emot som den som löser alla problem: “Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar.”5

Och är påven en kandidat?
Jag tror inte den nuvarande påven är det! Det finns de som tolkar in en kommande påve eftersom Katolska kyrkan är en mäktig religiös verksamhet i alla EU-länderna och han verkar även mycket kraftfullt politiskt under ytan. Världen behöver en ledare, läste jag att Paul Henri Spaak, tidigare generalsekreterare i NATO har sagt. “Vi vill inte ha ännu en kommitté. Vi har redan för många. Vi vill ha en man som har tillräcklig kaliber för att åtnjuta alla människors tro och lydnad och för att lyfta oss upp ur det ekonomiska träsk som vi håller på att sjunka ner i. Ge oss en sådan man. Antingen han är gud eller djävul, kommer vi att ta emot honom.”6
Men jag tror inte att det här med Antikrist blir en total verklighet innan Jesus kommer och hämtar de sina.
Det kan ske när som helst, eftersom vi ser många av de tidstecken uppfyllas som Jesus talade om, t ex krig och naturkatastrofer.

 När Jesus kommer tillbaka och hämtar upp de döda, följer då de levande med samtidigt?
Ja, enligt bibeln så sker det samtidigt.7 Jesus kommer plötsligt som en blixt (en atomtid, en odelbar tid) och hämtar upp de som dött i tro på honom och de som lever då och hör honom till.
Bibeln talar om två uppståndelser. Den första inträffar när Jesus kommer och hämtar församlingsskaran. I denna uppståndelse kommer endast de som trott på Kristus att få del.8 Den andra uppståndelsen, den allmänna uppståndelsen, inträffar efter det tusenåriga riket och omedelbart före den yttersta domen:
“(…) och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön.”9

När inträffar det tusenåriga riket?
Bortryckandet, den första uppståndelsen, sker enligt Första Tessalonikerbrevet 4. Länder invaderar Israel och besegras på ett övernaturligt sätt, enligt Hesekiel 38-39. Antikrist tar därefter herravälde över världen enligt Uppenbarelseboken 13. Guds fruktansvärda domar utgjutes över världen och nationerna församlas till slaget vid Harmagedon. Kristus och hans heliga framträder vid uppenbarelsen och tillintetgör de gudlösa krafterna.
Det finns tolkningar som menar att det skulle vara en profetisk vecka, det vill säga sju år,10 mellan den första uppståndelsen tills Jesus kommer tillbaka till Jerusalem som Konungarnas Konung och herrarnas herre och kastar Antikrist och den falske profeten i eldsjön och binder Satan för tusen år och upprättar Kristi tusenårsrike.11
Efter de tusen åren släpps satan lös och det blir ett sista uppror. Därefter kastas satan  i den brinnande sjön. Då sker den andra uppståndelsen och var och en döms efter sina gärningar. Sen blir det evigheten med Jesus.
Men jag vet inte, så jag ger mig inte in på att tolka det där med sju år. När du är uppe i fjällen så ser du en massa fjälltoppar, men det är mycket svårt att avgöra vilken fjälltopp som är närmast. Likadant är det med profetiorna i bibeln. Det är svårt att veta i vilken ordning det kommer att ske och när. Gud har en annan tideräkning. För honom är en dag som tusen år och tusen år som en dag.12

Det talas ofta om att Israel är Guds folk och att de ska återvända till sitt land. Menas det rent konkret och bokstavligt att alla judar ska återvända eller är det viktiga att de ska få sitt land?
Jag tolkar profetiorna om Israel konkret och bokstavligt och tror att Gud är mäktig att ge sitt förbundsfolk sitt land igen och hämta hem dem från alla länder efter sin tidsplan.13 Många profetior säger att alla ska återvända. De blev kringspridda men Gud skall föra dem tillbaka.
Profeten Jeremia beskriver Israels förskingring över hela jorden och deras församlande igen till sitt land:
“Därför skall det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger ‘Så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Egypten’ utan ‘Så sant Herren lever, han som förde Israels ättlingar ut ur Nordlandet och hämtade hem dem från alla andra länder dit han fördrivit dem, för att låta dem bo i deras eget land.’”14
Jag ser att det är ett tidstecken att Israel ska få sitt land och det kan mycket väl ske innan uppryckandet, men även efter. Men det som händer i Israel är ett starkt bevis på att de övriga profetiorna ska gå i uppfyllelse. Och det kan ske väldigt mycket på kort tid.

Vad innebär Harmagedon?
Harmagedon är i Johannes syn den plats, dit världens härskare med sina härar samlas till “striden på Guds, den Allsmäktiges stora dag”.15 Slaget vid Harmagedon utgör klimax av de krigshandlingar som skall äga rum i samband med denna tidsålders avslutning och Kristi tillkommelse.

Finns den platsen?
Ja. Megiddo betyder på hebreiska truppsammandragning. Det är en viktig israelisk stad, belägen i sydvästra delen av Jisreelslätten, just där den urgamla vägen mellan Egypten och Eufrat/Tigris-länderna går fram. Megiddo har med säkerhet identifierats med Tellel-Mutesellim. Megiddos omgivning och för övrigt hela Jisrreelslätten har varit skådeplatsen där många militära sammandragningar och räknas till de blodigaste slagfälten i den antika världen.16

De finns de som ser samband mellan de gånger som USA har lagt sig i och försökt verka för fredsavtal, som innebär att Israel ska ge upp land, och naturkatastrofer som drabbat USA.
Ett exempel är när den palestinske ledaren Yasser Arafat och Israels premiärminister Netanyahu den 15 oktober 1998 träffas på Wye River-plantagen i Maryland. Samtalen är planerade att vara i fem dagar med fokus på att Israel ska ge upp 13 procent av Judéen och Samarien. Samtalen förlängs och avslutas den 23 oktober. Den 17 oktober slår väldiga regn och tornados till mot södra Texas. Regnet och översvämningarna fortsätter till den 22 oktober och avtar sedan.17
Tror du att det finns samband eller är det tillfälligheter?
Jag har sett en del sidor på Internet som skriver att de ser ett samband. Men jag tycker det är svårt att säga. Jag vet inte.

Men varför skulle Gud straffa USA?
Profeten Sakarja skriver om Guds omsorg om Jerusalem:
“Profetord. Herrens ord om Israel. Så talar Herren, han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund, Han som har skapat livsanden i människan. Jag skall göra Jerusalem till en bägare som berusar alla de omgivande folken. Också Judas städer skall belägras tillsammans med Jerusalem. Den dagen skall jag göra Jerusalem till en lyftesten för folken: var och en som försöker lyfta den skall sarga sig, och alla jordens folkslag skall samla sig mot den.”18
Men mycket som händer nu av katastrofer kan man säga att vi människor orsakat genom att missbruka och missköta naturen, genom girighet och egoism, vetenskapliga experiment, genmanipulering och fruktansvärda krig osv.

Som ozonlagret?
Johannes beskriver det vetenskapen kallar ozonlagret och växthuseffekten i det han såg i synen med sju änglar och sju plågor, som Jesus visade honom på Patmos:
“Den fjärde tömde sin skål över solen. Och solen fick rätt att sveda människorna med eld, och de sveddes i stark hetta, och de hädade Gud som hade makt över dessa plågor och ville inte omvända sig och ge honom sin hyllning.”19
Det vi pratat om kallas eskatologi. Det har med framtidsforskning och profetior att göra. Eskatologi innebär läran om de yttersta tingen. Bibelns profeter i Gamla Testamentet profeterade och Jesus talade om framtiden. Det finns många spekulationer om vad som betyder vad och det får man vara försiktig med. Det viktiga är att vara redo när Jesus kommer tillbaka så att man kommer till himlen.

 Är inte du rädd att inte komma till himlen?
Jag har hela tiden en möjlighet att gå evigt förlorad. Hela tiden har människan det. Visst kan jag känna rädsla och tvivel. Därför gäller det att hela tiden ha en bra relation, precis som det är med mänskliga relationer, och inte låta något förstöra den. Har man en bra relation är man inte rädd att möta den man älskar, och man har fullt förtroende för att det han sagt är sant, att han skall hämta mig hem till sin himmel. Jag vill vara med Jesus, för jag tror att det kommer att bli en underbar tillvaro i evighet med honom.20

Vi får nog avsluta nu, men tack så mycket.
Lycka till med allt.
Ja, lycka till.

Alla bibelhänvisningar är från Bibel 2000, bibelkommisionens översättning.
1 Daniel 2:28, 31-34, 41-45
2  www.verichip.com
3  Uppenbarelseboken 13:14-18
4 Uppenbarelseboken 13:15
5 Andra Korinthierbrevet 11:14-15
6 William R Goetz Uppenbarelseboken och vår tid. Stockholm: Norman Förlag, 1983, sid 119
7 Första Tessalonikerbrevet 4:13-18
8 Första Tessalonikerbrevet 4:16-17, Uppenbarelseboken 20:4-5
9 Uppenbarelseboken 20:12-15
10 Daniel 9:24-27
11 Uppenbarelseboken 19:11- 20:3
12 Andra Petrusbrevet 3:8
13 Villkoren i förbundet mellan Israels folk och Gud läser vi om i 5 Moseboken 28 och 29:1
14 Jeremia 23:7-8
15 Uppenbarelseboken 16:13-16
16 Illustrerat bibellexikon, Stockholm: Filadelfia Förlag 1967, band 2 s 3809
17  www.bed.nu/db/10 stora händelser.pdf
18 Sakarja12:1-3
19 Uppenbarelseboken 16:8-9
20 Uppenbarelseboken 21:1-7, 22:1-5


<<